Falls Church Առողջության կենտրոնի նորություններ

Որո՞նք են գործընկերոջ բռնության առողջական հետևանքները:

Գործընկերոջ բռնությունԸնտանեկան բռնության կանանց կենտրոն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որն առաջարկում է ծառայություններ ճգնաժամային պայմաններում գտնվող կանանց:

Ազգային Ընտանեկան բռնությունների Թեժ գիծ / Linea Nacional sobre la Violencia Domestica - Մեկ զանգով շտապ օգնություն է կանչվում անգլերեն կամ իսպաներեն, օրական 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: Թարգմանիչները հասանելի են 139 լեզուներ թարգմանելու համար: www.ndvh.org

Թեժ գծին կարելի է հասնել անվճար ՝ 1+ (800) 799-SAFE (7233) | 1+ (800) 787-3224 (TTY)