Սպանված անչափահաս կարգավիճակի սերտիֆիկացում [pdf]

Ազատված անչափահասի կարգավիճակի հավաստագրում