1. Հայցել նշանակում
2. Լրացրեք հիվանդների ընդունման ձևերը
3. Տեղեկատվություն ձեր բժշկական ծառայությունների մասին

 

Դեռ նշանակե՞լ եք: Խնդրում ենք սեղմել այստեղ պահանջել հանդիպում նախքան հիվանդի ընդունման ձևաթղթերը շարունակելը: