Նվիրատվություն այսօր

Ցույց տվեք ձեր աջակցությունը մեր համայնքում աբորտների հասանելիության և վերարտադրողական առողջության պահպանման հարցում՝ տրամադրելով ցանկացած չափի նվիրատվություն:

* ՆՈՐ! Կան հիմա երկու Հյուսիսային Վիրջինիայում աբորտների և վերարտադրողական առողջության այլ խնամքի հասանելիության ամրապնդման ուղիները նվիրաբերելու և օգնելու համար: