UPT հաշվետվություն – հաստատում

Շնորհակալություն մեզի հղիության ձեր դրական թեստը հայտնելու համար: Մեր աշխատակիցներից մեկը պետք է կապվի ձեզ հետ 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ հետևելու համար: Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 703-532-2500 հեռախոսահամարով:

Thanks,
FCHC-ի աշխատակազմ