Falls Church Առողջության կենտրոնի նորություններ

Աբորտից հետո հոգևոր առողջություն Շատ կանայք հետաքրքրվում են աբորտից հետո հոգևոր առողջությունից: Քանի որ չնախատեսված հղիությունը կարող է ձեզ [cause]